De volgende huisregels zijn onderdeel van:
Huurovereenkomst Stichting Jong Nederland, Clubgebouw de Schoehorst.

 • Bestuursleden van de Stichting Jong Nederland of leiding hebben altijd toegang tot de accommodatie. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
 • De accommodatie mag geen horecafunctie vervullen. Er mag onder geen voorwaarde alcoholische drank verkocht worden. Feesten en partijen dienen in besloten kring plaats te vinden. Het gebouw mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden; er mag geen entree geheven worden. De maximale bezetting bij feesten is 50 personen. Overnachten in het clubgebouw is niet toegestaan zonder overleg met de beheerder.
 • Het terrein en kampvuurkuil rond de Schoehorst valt niet onder de huur en mogen dan ook niet gebruikt worden zonder toestemming van de beheerder.
 • Er geldt een algeheel open vuur en rookverbod in het gebouw.
 • Het is niet toegestaan vuur te stoken zonder toestemming van de beheerder.
 • Het is streng verboden om vuurwerk op het terrein en rondom het terrein te ontsteken.
 • Parkeren kan op de parkeerplaats bij ’t Schoehorstje vooraan de weg. Er kunnen geen auto’s bij het gebouw of op het terrein komen.
 • In de huurprijs zijn inbegrepen de gangbare kosten voor gas, elektriciteit en water. Van de huurder wordt verwacht dat deze met het verbruik van energie zuinig omgaat. Bij gebruik van grote energievretende apparatuur door de huurder kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Een en ander vooraf in overleg met de verhuurder af te stemmen.

Onze blokhut:

Locatie:

 • Voor het plaatsen van tapinstallaties, koelwagens, licht- en geluidinstallaties, barbecues, feesttent of groepstent, apparatuur, toestellen of anderszins dient vooraf overleg plaats te vinden met de verhuurder.De huurder ziet erop toe dat evt. via geluidsapparatuur afgespeelde muziek buiten het gebouw niet waarneembaar is. Deuren en ramen dienen gesloten te zijn ter voorkoming van overlast. Voor geluidsoverlast is de gemeentelijke politieverordening van toepassing.
 • Degene die de huurovereenkomst ondertekend heeft, dient tijdens de huurperiode persoonlijk aanwezig te zijn. Hij/zij is ouder dan 25 jaar, en ziet erop toe, en is er verantwoordelijk voor dat de leden van zijn gezelschap geen overlast voor omwonenden veroorzaken. Houd er rekening mee, dat geluid nachts ver kan dragen. De nachtrust is van 22:00 uur tot 08:00 uur. Bij verhuur dient U het gebouw  uiterlijk 0:30 min na overeen gekomen dagdeel te verlaten.
 • Er wordt geen huishoudelijke inventaris verhuurd. In het gebouw zijn tafels en stoelen aanwezig. Het meubilair voor binnen mag niet naar buiten verplaatst worden. Kopjes, glazen en bestek is aanwezig voor 50 personen. Er kan gebruik worden gemaakt van het aanrecht inclusief gasstel, koelkast, koffie/-theeapparaat. In het gebouw zijn toiletten aanwezig. Gebruik van de douches na overleg met beheerder.
 • Bij het aanbrengen van versieringen mogen geen spijkers, schroeven e.d. gebruikt te worden. Ook dient de brandveiligheid te worden gewaarborgd.
 • De huurder dient het gebouw schoon en opgeruimd achter te laten, zoals hij/zij deze heeft mogen ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal door de verhuurder het clubgebouw schoongemaakt worden. Hiervoor wordt u € 50,00 in rekening gebracht. De koelkast moet leeg zijn. Het meubilair dient op de juiste plaats teruggezet te worden. Vuilnis moet mee worden genomen naar huis. Schoonmaakmateriaal- en middelen zijn in het gebouw aanwezig. Vergeet niet de c.v. thermostaat laag te zetten en ramen en deuren te sluiten.
 • Beschadigingen of vernielingen aangebracht door de huurder of door leden uit zijn gezelschap moeten aan de verhuurder worden gemeld en zullen voor rekening van de huurder worden hersteld. Indien de huurder bij ingebruikneming beschadigingen of vernielingen constateert, is het gewenst deze direct bij de verhuurder te melden. Besef dat u in een clubgebouw bent van Jong Nederland en het gebouw ook zodanig is ingericht. Ga voorzichtig en respectvol met deze spullen om.
 • Bij verlies of diefstal van de sleutel zal de borgsom worden ingehouden.
  Eventuele meerkosten voor nieuwe sloten komen voor rekening van huurder.
 • Afwijkingen op de bepalingen van dit reglement zijn alleen mogelijk na expliciete vermelding in de door huurder en verhuurder ondertekende huurovereenkomst.
 • Afwijkingen op de bepalingen van dit reglement zijn alleen mogelijk na expliciete vermelding in de door huurder en verhuurder ondertekende huurovereenkomst.
 • Huurprijs Buurtfeest of Familiefeest € 300,00 per dag met een maximum van 50 personen per dag. Borgsom huurder a € 250,00 en Huur dient overgemaakt te zijn voor de huurder het clubgebouw betreed.

Tubbergen 28-2-2023