Uitleg speltakken

Een speltak is de benaming die Jong Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan te geven waarin scoutingactiviteiten worden ondernomen. Naast een leeftijdscategorie, geeft het ook aan – voornamelijk bij de jongere speltakken (t/m 10 jaar) – vanuit welke fantasiewereld het thema gebruikt wordt om er activiteiten voor kinderen aan te koppelen. Bij de jongere speltakken verbeeldt de leiding een van de themafiguren uit het betreffende verhaal en gebruikt doorgaans de betreffende naam als aanspreektitel. De Jong Nederland leeftijdscategorieën overlappen elkaar, omdat het binnen Jong Nederland gebruikelijk is uit te gaan van het ontwikkelingsstadium van het kind.

logo-jong-nederland-tubbergenlogo-jong-nederland-tubbergen

De speltakken van Jong Nederland Tubbergen

Bij Jong Nederland Tubbergen, verdelen wij de verschillende leeftijden in 5 groepen.

De leeftijdscategorie van de minioren:
Combinatie van jongens en meisjes van groep 2, 3 en 4 van de basisschool.

De leeftijdscategorie van de maxioren:
Combinatie van jongens en meisjes van groep 5 en 6 van de basisschool.

De leeftijdscategorie van de junioren:
Combinatie van jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool.

De leeftijdscategorie van de senioren:
Combinatie van jongens en meisjes uit het voortgezet onderwijs, tot en met 16 jaar oud.

De leeftijdscategorie van de 16+:
Combinatie van jongens en meisjes, vanaf 16 jaar oud.